Семінар у м. Львові

на тему: "Науково обгрунтована експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки - запорука зниження травматизму на виробництві та побуті"

     16 липня 2008 року  у Львові було проведено семінар на тему «Науково обґрунтована експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки – запорука зниження травматизму на виробництві та побуті». В проекті взяли участь: Львівська облдержадміністрація, «Держгірпромнагляд», РППА «Гал Авто», Інститут Проблем Надійності Машин і Споруд (ІПМіС), Львівський ФМІ ім. Г.В. Карпенка.

  

     Відкрили семінар президент Асоціації «ГалАвто» п. Срібний В.М та начальник ГУ ЛОДА п. Сорока Р.Ю.      Було розкрито основні передумови необхідності модернізації виробництва:

 - вступ України в СОТ і бажання членства в ЄС;

 - сертифікація систем управління якістю продукції і виробництва (ISO 9000, ISO 14000 та ін.);

- кардинальне покращення конкурентоспроможності держави і конкретного товаровиробника;

- покращення якості життя населення та ін.

     Основними питаннями та проблемами, які розглядались на семінарі були:

-     аварії та їх причини виникнення на виробництві;

-     технічний стан та шляхи покращення робочих механізмів;

-     вплив Держтехнагляду на покращення стану по охороні праці на виробництві; 

-      шляхи виконання робіт по забезпеченню дотримання правил охорони праці в період змін самих правил та законодавства.

     Начальник ГУ ЛОДА.

    Перш за все порівняємо показники за січень і травень 2007-2008р. За цей період обсяги збуту продукції Львівської області збільшились на 6-7 млрд. грн. Практично, по всіх галузях слід відмітити позитивний зріст виробництва. Харчова галузь - 13 %, легка промисловість - 26%, паперово-целюлозне виробництво і видавнича діяльність - 13%, нафтохімія - 19,5%, нафто-переробна промисловість залишилась на показниках попереднього року. Так, для прикладу, у регіоні розпочалась модернізація НПК „Галичина”. Це хороші показники, які свідчать про тенденції до зростання. Вони спричинені багатьма факторами. Нам вдалось освоїти нові ринки для ввозу сировини та експорту готової продукції. Зараз перед нами стоїть завдання по зниженню затрат енергоносіїв. Враховуючи подорожчання газу, потрібно збільшити його власне виробництво.

     Які ще події відбулися за цей час? Треба сказати, що ми організували ряд спільних заходів, проаналізували досвід наших західних колег.

     Відбулось ще декілька подій такого характеру. Визначено напрямки руху України в стратегічному розвитку. На Міжнародному форумі в Женеві було вибрано 12 областей України, серед яких була і Львівська, де визначались перспективи розвитку України.

     Були напрацьовані матеріали про входження України в СОТ. Є декілька пропозицій щодо змін   законодавства України. Насамперед, ввезення автомобільної техніки в Україну, розвиток окремих законопроектів тощо. Також відбулось багато заходів щодо зміни стандартів України.

     Кімак Я.Я. Заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду.      Про сучасний стан травматизму на виробництві.

     В Держгірпромнагляді є дані практично по всіх галузях. Сьогодні ми надамо інформацію за  2007р. і за перший квартал 2008р.

    Одним з основних пріоритетів державної політики є забезпечення промислової безпеки України.

     У 2007р. промисловий травматизм по Львівській області знижено на 4,2%, травмовано 18 192 особи, а в 2006р. було травмовано 18 962 особи. На цьому фоні смертельний травматизм, порівняно з минулим роком зріс на 9,2 % або на 90 нещасних випадків. На підприємствах України в 2007р. - 1 166 осіб загинуло, а в 2006р.- 1 076. В 2007р. на 51,7% зросла кількість аварій на виробництві, внаслідок яких травмовано 308 осіб, в т.ч 118 - смертельні випадки.

     З метою підвищення рівня промислової безпеки проведено 2 274 комплексні перевірки, понад 214 тис. оперативних обстежень. В разі загрози життю та здоров'ю працівників, за порушення вимог чинного законодавства України з охорони праці, посадові особи притягуються до адміністративної відповідальності. В 2007р. до відповідальності притягнуто понад 106 тис. працівників і понад 25 тис. керівників підприємств. Стан випадків і причин таких ситуацій наведено в таблицях 1 -2 та діаграмі.

     таблиця 1.

     ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ОДИНОЧНІ СМЕРТЕЛЬНІ

 

Причини

Кількість випадків

Всього травмовано

У т.ч. смертельно

Технічні

112

112

112

Організаційні

404

405

404

Психофізіологічні

98

98

98

     

     Додатково була надана інформація про причини групових нещасних випадків та стан виробничого травматизму зі смертельними наслідками по областях України за 2006 – 2007 роки.

    Слід зупинитись на таблиці стану виробничого травматизму по областях України за 2006 – 2007 роки.(табл.2)

     таблиця 2.

     Стан виробничого травматизму по областях України за 2006-2007 роки

    

    Види подій, що призвели до випадків смертельного травмування працівників за 2007р. наведено на діаграмі 3.

     діаграма 3.

     У своїй діяльності ми займаємось питанням управління і нагляду за охороною праці. І це дає свої певні позитивні наслідки. Але, нажаль, травматизм у нас і досі високий. На підприємствах гостро відчувається нестача працівників. Такого  зменшення кількості працюючих, як у Львові немає не тільки по областях, але й по всій території України. Зменшилась кількість травмованих на будівельних підприємствах. В першому півріччі 2008р. проведено 4 991 дослідження підприємств, 75 комплексних та 55 цільових обстежень.

     Звичайно, картина не така, яка б хотілось. Важко досягти того, щоб на всіх підприємствах була проведена атестація працівників. Але ми будемо працювати над цими питаннями і виконувати ті завдання, які перед нами стоять.

     Москвяк Є.В.    Генеральний директор ІПНіС.   Проблема стратегії техобслуговування та ремонту машин і обладнання – об’єктів підвищеної небезпеки на даному етапі.

     Нажаль, всі кращі розробки по цій темі тримаються в секреті в Міністерстві Охорони Праці. За радянських часів була прийнята дуже цікава стратегія - планове технічне обслуговування    та ремонти. Далі це було трохи запущено. В Україну в наш час ця система прийшла в іншому вигляді – обслуговування по потребі, наслідком чого стало збільшення поломок. Спеціалізовані організації, які мали такі спеціальні служби практично розпались. Чому саме на даному етапі? На сьогодні розроблено 32 нормативних документи, де йдеться про систему обслуговування. Потрібно терміново приступити до навчання спеціальних робітників такого класу, які б могли встановлювати техніку і вести безпосередній нагляд  за її роботою та обслуговуванням. Нажаль, правильно розробленої документації немає, особливо в ліфтовому господарстві. Також, треба сказати, що якщо не покращиться фінансування, то ситуація і надалі буде складною.

     Білів І.Ф.  Директор ДП „ ЛІ ” Львівпромбудпроект”.  Про систему контрольного нагляду за технічним станом будівель та інженерних споруд.

     Почнемо з короткого екскурсу в історію. Завжди на всіх підприємствах проводились поточні ремонти, виділялись певні ліміти для роботи механізмів, проводились сезонні огляди, велась спеціальна підготовка до зими. Все це, в якійсь мірі, допомагало підприємствам. Вони нормально функціонували, мали повністю укомплектовані штати. Будівлі і споруди, про які йде мова, підтримувались в нормальному робочому стані. Проводились обстеження технічного стану будівель, їх реконструкція, заходи для технічного та естетичного впорядкування. Аналогічна ситуація була і в житловому, і комунальному господарстві. Будівлі були в кращому стані, ніж зараз. На той час, практично в кожному міністерстві існували відомчі документи по енергетиці, машинобудуванні тощо. Такі документи, фактично ще існують, але не відомо чи нові власники користуються ними, вийшовши з галузевих відомств. Виникає питання про шляхи вирішення цієї проблеми у Львові.

     Кісіль Й.Ф.   Директор ПП „Віднова”.  Перспективи ліфтового господарства м. Львова. Шляхи подолання проблем.

     Нажаль, проблеми ліфтового господарства зараз дуже  великі. Сьогодні 80 відсотків ліфтів відпрацювали свій термін, який становить 25 років. Інститут Надійності Машин і Споруд, проводить експертизу ліфтів та їх ремонти. Експерт дає дозвіл роботи на 1 рік. Витрачаються кошти, а через 1- 2 роки ситуація повторюється. На мій погляд, ліфти потрібно модернізувати, поміняти станції, привід дверей, змінити лебідки на безшумні, нового покоління, змінити всі перемикачі, поміняти електропроводку. Відпрацювали свій час дерев?яні купе кабіни. Ліфти потрібно міняти в комплексі. Виникають великі проблеми, коли нові імпортні ліфти монтуються в старі шахти. На ці проблеми державою виділяється мало коштів. Потрібно зібрати ліфтові підприємства, зібрати необхідні документи, кошти і поставити питання про заміну ліфтів.

     Також, щоб робота ліфтів була нормальною, потрібно запустити систему диспетчеризації. Сьогодні всі диспетчерські системи практично розвалені. Цікавою є система безпровідного зв’язку. Вона поєднується з діагностикою ліфта, тому легко визначити проблему несправності в роботі.  Зараз всі нові ліфти обладнані електронною системою управління, а наші механіки вміють обслуговувати лише релейні системи управління ліфтами. Наприклад, підприємство „Ліфт-Еко” має лише одного фахівця по електронних системах ліфтів, який обслуговує майже 1 500 ліфтів.  Звідси виникає гостре питання кадрів.

     До речі, експертна оцінка ліфта на сьогодні складає до 4,5 тис. грн. Зараз, практично 2 тис. ліфтів потребують такої оцінки. А де ж взяти кошти?

     Мельник І.П.  Директор Обласного Учбового Центру спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою.                           

     Забезпеченість кадрами, відповідальними за технічний стан та експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки на даному етапі.

     Комунальне підприємство „Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою” надає освітні послуги, пов’язані з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації за такими професіями: - водій трамвая, водій тролейбуса, газорізальник, електромеханік з ліфтів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, ліфтер тощо.

     Зараз нові будинки обладнуються ліфтами з електронним управлінням. В основному вони закуповуються в Італії, Іспанії, Греції, Німеччини та інших країн. І, нажаль, немає технічної документації на українській мові. Постає проблема для фахівців по правильному  обслуговуванні та ремонті різних механізмів.

     В 2007 році закладу виповнилось 45 років. За цей період ми підготували понад 100 тисяч фахових працівників. В законі про охорону праці є 132 професії підвищеної небезпеки. Ми готуємо найбільш поширені з них.

   Учасниками семінару були проаналізовані та визначені основні проблеми, шляхи та напрями вирішення найважливіших проблем при експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.