Лист-відповідь на № 109, 110 від 28.09.16 від Мінсоцполітики Україии

Вих. № 685/13/116-16 від 11.11.2016р.

Департамент заробітної плати та умов праці разом із Державною службою України з питань праці, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України П. Розенка від 11.10.2016 № 35718/1/1-16 розглянуло Ваші листи від 28.09.2016 № 109 та № 110 та повідомляє.

Законом України „Про приватизацію державного житлового фонду" передбачено, що власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень будинку та його технічного обладнання, а тому зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку.

Крім того, згідно із статтею 7 Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" співвласники зобов'язані забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку.

Експлуатація, поточний ремонт, технічне обслуговування ліфтів входять до складу послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг.

Механізм формування тарифів на зазначені послуги визначено Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (далі - Порядок).

Згідно з вимогами Порядку до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій включаються, зокрема витрати з технічного обслуговування ліфтів, витрати з обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, на вході до ліфта та на робочому місці диспетчера), витрати з поточного ремонту, витрати з енергопостачання для ліфтів.

Витрати на реконструкцію, відновлення або придбання ліфтів до складу тарифу не входять. Ці витрати забезпечуються власником (співвласниками) будинку.

Щодо питання фінансування реконструкції, модернізації та заміни ліфтів зазначаємо, що відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, організація, за рахунок власних коштів і на пайових засадах заходів з реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства, жилих будинків належать до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Виконавчі органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують розроблення і реалізацію регіональних і місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування.

Передбачені в тарифі технічне обслуговування ліфтів та поточний ремонт ліфтів можуть здійснюватися управителем або балансоутримувачем будинку самостійно, або іншим підприємством за договором підряду (субпідряду), у тому числі підприємством, що здійснює технічне обслуговування ліфтів.

Вартість технічного обслуговування (без електроенергії) одного ліфта із розрахунку на місяць обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 09.11.2006 № 369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2006 за № 1344/13218.

Разом з тим, Законом України „Про охорону праці" передбачено державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці. Відповідно до статті 21 цього Закону постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 затверджено Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яким встановлено, що у процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам і експертним обстеженням.

Зокрема, ліфти повинні підлягати технічним оглядам:

-  первинному;

-  періодичному (раз в 2 роки);

-  позачерговому (після аварії, реконструкції, перерви в експлуатації більше 12 місяців).

Позачерговий технічний огляд устатковання проводиться у разі:

-  перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

-  демонтажу та встановлення на новому місці;

-  закінчення граничного строку експлуатації (після 25 років);

-  експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

-аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, реалізація державної політики у сферах промислової безпеки та охорони праці, здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки покладено на Держпраці.

Додатково повідомляємо, що забезпечення населення житлово- комунальними послугами необхідних рівня та якості, здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами житлово- комунального господарства належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

На даний час діють обмеження на перевірки суб'єктів господарювання у сфері справляння податків і зборів (Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон № 71) щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (Закон України „Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності"), а також щодо суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції (Закон України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції").

Законом № 71 встановлено вимоги, згідно з якими у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Слід зазначити, що зазначений Закон направлений на врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, а обмеження, встановлені пунктом 3 розділу II „Прикінцевих положень" цього Закону, поширюються на проведення перевірок контролюючими органами, визначеними Податковим кодексом України.

Інших обмежень на проведення перевірок станом на сьогодні немає.

Перевірки суб'єктів господарювання органами державного нагляду (контролю), у тому числі Держпраці, мають проводитись відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687, технічний огляд та/або експертне обстеження, зокрема ліфтів, проводять атестовані в установленому Держпраці порядку фахівці спеціалізованої, експертної та уповноваженої організації, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного устатковання.

Згідно з пунктом 2.1 Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 03.09.2007 № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.2007 за № 1247/14514, правовий статус та організаційна структура суб'єктів господарювання, які проводять або мають намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, повинні забезпечувати незалежність дій та об'єктивність висновків, підготовлених за підсумками технічних оглядів та/або експертних обстежень.

Суб'єкт господарювання може вільно обирати будь-яку незалежну експертну організацію, яка має відповідний дозвіл на проведення технічного огляду ліфтів.

Відповідно до п. 9.5.3 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) тягові канати (ланцюги) підлягають випробуванню у випадку їх заміни. При цьому експертне обстеження не проводиться.

Директор Департаменту           О. Товстенко

Рябоконь, 289-42-27

Скачати Лист-відповідь