Лист-відповідь на № 111 від 28.09.2016

На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г. від 10.10.2016 № 35715/1/1-16 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянуло лист Всеукраїнського рекламно-інформаційного журналу «Ліфтова Індустрія» від 28.09.2016 № 111 щодо питання безпечної експлуатації ліфтів та відповідно до компетенції повідомляє.

Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» передбачено, що власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень будинку та його технічного обладнання, а тому зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку.

Крім того, згідно із статтею 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласники зобов'язані забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку.

Експлуатація, поточний ремонт, технічне обслуговування ліфтів входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг.

Механізм формування тарифів на зазначені послуги визначено Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (далі - Порядок).

Згідно з вимогами Порядку до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій включаються, зокрема, витрати з технічного обслуговування ліфтів, витрати з обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, на вході до ліфта та на робочому місці диспетчера), витрати з поточного ремонту, витрати з енергопостачання для ліфтів.

Витрати на реконструкцію, відновлення або придбання ліфтів до складу тарифу не входять. Ці витрати забезпечуються власником (співвласниками) будинку.

Крім того, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах заходів з реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства, жилих будинків належать до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Виконавчі органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують розроблення і реалізацію регіональних і місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування.

Передбачені в тарифі технічне обслуговування ліфтів та поточний ремонт ліфтів можуть здійснюватися управителем або балансоутримувачем будинку самостійно, або іншим підприємством за договором підряду (субпідряду), у тому числі підприємством, що здійснює технічне обслуговування ліфтів.

Вартість технічного обслуговування (без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 № 369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2006 за № 1344/13218.

Так, зазначений у листі місячний ремонт ліфта входить до складу технічного обслуговування та враховується у тарифі.

Згідно із Додатком 1 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» у разі зношення або корозії до 40 % і більше початкового діаметра дротин канат повинен бути забракований; пунктом 9.5.3 Правил визначено, що тягові канати (ланцюги) підлягають випробуванню у випадку їх заміни. При цьому експертне обстеження не проводиться.

Відповідно до Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10 квітня 2000 р. № 73, система технічного обслуговування та ремонту ліфтів передбачає виконання за графіком робіт з метою забезпечення безперебійної, безпечної роботи ліфтів, а також запобігання передчасного спрацювання обладнання і підтримання їх належного технічного стану.

Разом з тим, Законом України «Про охорону праці» передбачено державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці. Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 затверджено Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яким встановлено, що у процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам і експертним обстеженням.

Зокрема, ліфти повинні підлягати технічним оглядам:

-                     первинному;

-                     періодичному (раз в 2 роки);

-                     позачерговому (після аварії, реконструкції, перерви в експлуатації більше 12 місяців).

Позачерговий технічний огляд устатковання проводиться у разі:

-                     перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

-                     демонтажу та встановлення на новому місці;

-                     закінчення граничного строку експлуатації (після 25 років);

-                     експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

-                     аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

Наказом Держгірпромнагляду від 03.09.2007 № 195 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.2007 за № 1247/14514) затверджені «Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687» (далі - Вимоги).

Так, згідно з пунктом 2.1 Вимог правовий статус та організаційна структура суб'єктів господарювання, які проводять або мають намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, повинні забезпечувати незалежність дій та об'єктивність висновків, підготовлених за підсумками технічних оглядів та/або експертних обстежень. Одночасно, відповідно до пункту 2.3 Вимог, якщо суб'єкт господарювання має намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, а його діяльність пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування підвищеної небезпеки, він повинен створити необхідні умови для проведення таких робіт фахівцями, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного устаткування.

Таким чином, питання незалежності організацій, які здійснюють технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки законодавчо врегульовано.

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96, реалізація державної політики у сферах промислової безпеки та охорони праці, здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки покладено на Держпраці.

Додатково повідомляємо, що забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості, здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

З повагою

Заступник Міністра                                 Е.Б.Кругляк

 

Вик. Мороз Сергій Степанович

044 207-18-68

Скачати лист-відповідь