Лист-відповідь на № 54 від 06.07.2016 - від Мінрегіонбуду України

Лист-відповідь на № 54 від 06.07.2016 - від Мінрегіонбуду України

Вих. № 8/9-2660-16 від 10.08.2016

 

Всеукраїнський рекламно-

інформаційний журнал «Ліфтова індустрія»

вул. Антоновича, 140, м. Львів, 79057

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянув лист Всеукраїнського рекламно-інформаційного журналу «Ліфтова індустрія» від 06.07.2016 № 54 щодо деяких питань з утримання та експлуатації ліфтів і в межах повноважень повідомляє.      

Формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій здійснюється підприємствами відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів  на житлово-комунальні послуги» (далі - Порядок).

Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, які надають послуги, суб'єктів господарювання всіх форм власності, що спеціалізуються на виконанні окремих послуг, на умовах субпідрядних договорів з виконавцями, органи місцевого самоврядування, власників, орендарів житлових будинків (гуртожитків), власників (наймачів) квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках).

Відповідно до пункту 2 Порядку, тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розраховується окремо за кожним  будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг, визначеного додатком до цього Порядку.

До вказаного переліку послуг віднесено, зокрема:

- технічне обслуговування ліфтів;

- поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків).

Розрахунок витрат з надання зазначених послуг здійснюється відповідно до вимог пунктів 11 та 18 Порядку.

Згідно з пунктом 11 Порядку витрати з технічного обслуговування ліфтів (Влз) визначаються за формулою:

ВЛЗ= (Вл х Кл+ Н): Пзл,

де Вл - вартість обслуговування (без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць (обчислюється відповідно до порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого Мінрегіоном);

Кл - кількість ліфтів у житловому будинку (гуртожитку);

Н - накладні витрати;

Пзл - сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку), нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (крім квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) першого поверху).

Відповідно до пункту 2.3 Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 № 369, зареєстрованого в Міністерств, юстиції України 22 грудня 2006 р. за № 1344/13218 (із змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 20.03.2015 № 53), вартість технічного обслуговування ліфтів не включає суми витрат  на роботи з поточного та капітального ремонту, передбачені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», зареєстрованим Міністерством юстиції України 21.08.2004 за № 1046/9645.

В той же час однією із складових тарифу на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків).

Згідно з пунктом 18 Порядку передбачено, що витрати з проведення поточного ремонту визначаються з урахуванням кошторисної вартості кожного виду робіт відповідно до державних будівельних норм та правил, стандартів (у разі відсутності норм на окремі будівельні роботи у державних будівельних нормах та правилах, стандартах вартість кожного виду робіт визначається згідно з калькуляцією, розробленою виконавцем робіт). Примірний перелік робіт з поточного ремонту визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Витрати з проведення капітального ремонту не включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Дійсно, статтею 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі - Закон) передбачено, що співвласники зобов'язані забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку.

Згідно із статтею 1 цього Закону спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.

Відповідно до статті 12 Закону витрати на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку віднесено до витрат на управління багатоквартирним будинком.

Згідно з проектом Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, розробленим Мінрегіоном, до Переліку складових Послуги з управління багатоквартирним будинком віднесено, зокрема:

-     технічне обслуговування ліфтів,

-      поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків)

Капітальний ремонт не віднесено до Переліку складових Послуги з управління багатоквартирним будинком.

Разом з тим слід зауважити, що відповідно до статті 322 Цивільного кодексу України власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Капітальний ремонт ліфтів відповідно до пункту 2.9. Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10 квітня 2000 р. № 73, виконується після закінчення призначеного терміну експлуатації ліфта (25 років), а також за замовленням власника для відновлення дієздатності ліфта з повною або частковою заміною основних вузлів і деталей.

До капітального ремонту також відносяться:

-      роботи з заміни морально застарілих та фізично зношених ліфтів;

-        роботи з модернізації ліфтів, які виконуються з метою поліпшення технічних характеристик і естетичного стану ліфтів;

-          роботи з заміни і доопрацювання вузлів, електричних схем, які не забезпечують безпечну експлуатацію ліфта згідно з приписами органів Держнаглядохоронпраці України чи заводів-виробників;

-         одноразові ремонти ліфтів, які тривалий час не працювали і не обслуговувались.

Після виконання капітального ремонту проводиться повний або частковий технічний огляд ліфта згідно з вимогами ПББЕЛ.

На підставі результатів технічного огляду видається дозвіл на експлуатацію ліфта з записом в паспорт.

Фінансування капітального ремонту ліфтового господарства може здійснюватися за рахунок коштів мешканців, джерел фінансування, які визначені Бюджетним кодексом України (пункти 5 та 13 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України) та інших джерел, не заборонених законодавством на умовах співфінансування.

Враховуючи актуальність питань, порушених у лист, Всеукраїнського рекламно-інформаційного журналу «Ліфтова Індустрія», на конференції Всеукраїнської громадської організації «Асоціація л фтовиків Україну 21 липня 2016 р. було прийнято рішення про розробку Мінрегіоном разом з Асоціацією та спеціалізованими організаціями нормативно-правових актів які повинні врегулювати проблемні питання з утримання, експлуатації та ремонту ліфтів.    

Директор Департаменту         Д.В. Корчак

 

Заря Андрій Федорович

207-18-58

Скачати Лист-відповідь