Лист-звернення № 183 від 14.11.16

            Про надання роз’яснення

            Шановний Роман Тарасович!

            Законом України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992 р. (зі змінами внесеними згідно із Законами) ст. 21 передбачено, що роботодавець  повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею  відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

            Згідно вимог п. 9.1.1 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» новоустановлені ліфти, крім малого вантажного, підлягають реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального  органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

            Законодавством передбачено види робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких роботодавець має отримати дозвіл, - це: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція; технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування  машин, механізмів, устаткування  підвищеної небезпеки (додаток 2 до Порядку  видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107). Відповідно до пункту 6 Порядку № 1107 дозвіл отримує роботодавець або виробник (постачальник) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

            З правової точки зору, Порядок № 1107 не передбачає видачі дозволу безпосередньо на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

            Враховуючи вищезазначене просимо надати роз’яснення  з наступних питань:

1)      Чи потрібно отримувати дозвіл саме на експлуатацію ліфтів, якщо це не передбачено Порядком № 1107?

2)      Чи потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію ліфту, якщо він зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (Держпраці) і має реєстраційний номер?

3)      Що розуміється під поняттям «Роботодавець», яке зазначено в Порядку № 1107. Просимо розтлумачити зазначене поняття та згідно яких нормативно-правових актів та Законів України поняття «роботодавець» передбачено?

4)      Згідно ст. 7 Закону України № 417-VIII від 14 травня 2015 р. «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласники зобов’язані нести відповідальність за належну експлуатацію спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі і експлуатацію ліфтів. Яким чином співвласники багатоквартирного будинку повинні отримати дозвіл на експлуатацію ліфту?

Від імені, учасників 16 та 17 Всеукраїнської Конференції працівників ліфтової галузі України

Редакція журналу «Ліфтова Індустрія»