Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Технічного ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів»

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів” (далі – проект постанови) розроблено Державною службою України з питань праці на виконання пункту 16 Плану заходів з імплементації розділу IV „Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 217-р, відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо імплементації відповідних положень acquis ЄС до законодавства України і забезпечує повну адаптацію Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів до Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року.

Метою прийняття проекту постанови є запровадження у сфері технічного регулювання стосовно Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, який забезпечить формування внутрішнього ринку України відповідно до Угоди про партнерство і співробіцнитво між Україною та Європейським Союзом.

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

Проект постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці в мережі Інтернет www.dsp.gov.ua

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: dsp@dsp.gov.ua; тел.: (044) 289-40-74.

Скачати Постанову Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Скачати проект ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ  ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів